Naam Praktijk : Huid Oedeem Zorg Wassink
Plaats: Eerbeek
Adres: Loubergweg 34
Postcode: 6961 EK
KVK-nummer: 08195995

Huid Oedeem Zorg kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Huid Oedeem Zorg.

 

Huid Oedeem Zorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adres, huisnummer, postcode en woonplaats

– Telefoonnummer en e-mailadres

– Geboortedatum

– BSN

– Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)

– Verwijzer en eventuele AGB code

– Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling

– Eventueel foto’s

– Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging

 

Waarom verwerken wij deze gegevens.

Omdat u cliënt bent bij Huid Oedeem Zorg beheren wij uw persoons- en/of medische gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om u de benodigde en gevraagde producten, therapieën  en diensten te kunnen leveren. Bijvoorbeeld het aanmeten en toesturen van steunkousen, het afhandelen van declaraties richting zorgverzekeraars of het afstemmen van een behandeling.

 

U bent niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij onze werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

 

Gegevensverstrekking aan derden

Huid Oedeem Zorg verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoelang bewaart Huid Oedeem Zorg  uw gegevens

Huid Oedeem Zorg bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in één van onze locaties. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@huidoedeemzorg.nl

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.