Huid Oedeem Zorg is een praktijk voor huid– en oedeemtherapie waarin een tal van huidtherapeutische behandelingen wordt aangeboden. In mei 2008 is Christa Wassink begonnen met de praktijk in Eerbeek aan de Poelkampstraat. Rheden is een aanmeetlocatie voor het aanmeten van therapeutisch elastische kousen. Dit kan alleen bij u aan huis.

Huidtherapeuten zijn per 1 januari 2011 direct toegankelijk. Dit betekent dat u niet meer voor alle behandelingen bij een huidtherapeut een verwijsbrief van uw huisarts nodig heeft.

 

Het doel van Huid Oedeem Zorg is het verminderen van huid- en oedeemproblemen en daar waar mogelijk op te lossen, zodat de kwaliteit van leven kan verbeteren.

HUIDTHERAPIE
Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Hiervoor heeft hij of zij de 4-jarige HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg(wet BIG, artikel 34).
Huidtherapeuten werken samen met huisartsen en andere medisch specialisten, zoals dermatologen en plastisch chirurgen. De huidtherapeut houdt indien nodig de arts op de hoogte van de aard en voortgang van de behandeling. Veelal komen de behandelingen in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van de zorgverzekering, indicatie en behandeling.
Sinds 2011 is directe toegang voor de patiënt tot de huidtherapeut mogelijk, wat inhoudt dat er geen verwijzing van arts of specialist meer nodig is. Wanneer een patiënt zich zonder verwijzing wendt tot de huidtherapeut, zal de algemene anamnese uitgebreid moeten worden met een screeningsonderzoek betreffende huidaandoeningen. Indien nodig, zal de patiënt verwezen worden naar de huisarts.

WERKWIJZE
Wanneer iemand voor het eerst in de praktijk komt, zal er een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek zal de aard van de klacht naar boven komen. Er zal een individueel behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan wordt besproken met de patiënt, zodat alle wensen, verwachtingen en behoeften van de patiënt aan de orde zullen komen.