In 2018 kreeg ik te horen dat er een nieuwe techniek ontwikkeld was op het gebied van manuale lymfedrainage (MLD). In mijn 12 jarig bestaan als huid- en oedeemtherapeut, heb ik niets anders gedaan dan wat mij geleerd is tijdens de opleiding. Ik had veelal goede resultaten, maar nu kreeg ik te horen dat er nog betere resultaten te behalen zijn met een nieuwe techniek die ook nog eens goed onderbouwd is.

In Januari 2019 kon ik aan de pittige cursus deelnemen. Er ging een wereld voor me open. Veel nieuwe informatie over iets, waarvan ik dacht er al alles van te weten.

Fluoroscopy Guided Manuele Lymphdrainage (FG-MLD)

Door middel van nieuwe onderzoekstechnieken is het mogelijk om het oppervlakkige lymfesysteem zichtbaar te maken (mindmapping). Door deze techniek is men erachter gekomen dat de lymfeafvloed in ieder lichaam andere routes volgt. De nieuwe therapie is dus hierop gericht. Ook is de massage techniek heel anders dan de ‘gewone’ MLD, want tijdens het mindmappen is de fill and flush techniek ontstaan. Men kon precies zien met welke massagetechniek de beste resultaat te behalen viel en dus ook dat er meer te halen viel dan alleen uit de ‘gewone’ MLD.

Hoe werkt FG-MLD?

De massagetechniek bij FG-MLD heet Fill and Flush. Er wordt gezocht naar nog werkende oppervlakkige lymfecollectoren (grote lymfvaten). Door op een lichaamsdeel met lymfoedeem een oedeemflush toe te passen, wordt ervoor gezorgd dat het oedeem richting die werkende lymfecollectoren  wordt getransporteerd. Door vervolgens de Filltechniek toe te passen, wordt dit getransporteerde oedeem vanuit de collectoren in de oppervlakkige lymfklieren geduwd.

Samen met het gebruik van een lymfscanner (deze meet het vochtgehalte in de huid) kan er nu een nog beter behandelplan opgesteld worden bij mensen met lymfoedeem. Stapsgewijs kan er een route bepaald worden, waardoor er snellere resultaten behaald worden. Ook kunnen mensen met lymfoedeem thuis heel goed zelf aan de slag (zelfmanagement) met simpele oefeningen en hulpmiddelen.